Pitääkö nuohota joka vuosi?

Nuohous on lakisääteinen velvollisuus, jonka pelastuslaki määrittelee tarkasti. Tämä pakollinen toimenpide takaa tulisijojen ja savuhormien turvallisuuden ja tehokkuuden, eikä sen suoritusväliä voi oikeaoppisen käytön perusteella pidentää – ei edes nuohoojan luvalla. Pelastuslain mukaiset nuohouksen määrävälit ovat selkeät, ja niitä noudattamalla varmistetaan kotien turvallisuus. Tässä tekstissä syvennymme nuohouksen määräväleihin ja mahdollisiin poikkeuksiin pelastuslain näkökulmasta vastaamalle meille usein esitettyihin kysymyksiin aiheeseen liittyen.

Onko nuohous pakollinen joka vuosi?

Kyllä, vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa nuohous on pakollista. Tulisijat ja savuhormit on nuohottava pelastuslain mukaan vähintään kerran vuodessa.

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava tulisijojen ja savuhormien turvallisesta käytöstä. Tämä tarkoittaa, että tulisijat ja savuhormit on pidettävä kunnossa ja nuohottava säännöllisesti.

Tarvitseeko käyttämätöntä tulisijaa nuohota?

Ei, käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse pelastuslain mukaan nuohota säännöllisesti.

Kuitenkin, jos käyttämätön tulisija tai savuhormi otetaan uudelleen käyttöön yli kolmen vuoden käyttötauon jälkeen, pelastuslaki edellyttää, että ne on nuohottava ennen käyttöönottoa. Tällä varmistamaan, että pitkään käyttämättä olleet tulisijat ja savuhormit ovat turvallisia käyttää, estäen mahdolliset palovaarat ja varmistaen, että savunpoisto toimii tehokkaasti.

Kuinka usein tulee nuohota?

Yksiselitteistä vastausta ei ole. Pääsääntöisesti tavallisissa asuinrakennuksissa käytetyissä tulisijoissa riittää, että nuohous suoritetaan pelastuslain mukaisesti vähintään kerran vuodessa, mutta esimerkiksi puukattilat saattavat vaatia nuohouksen useammin.

Pelastuslain mukaan tulisijojen ja savuhormien nuohousväli riippuu rakennuksen käyttötarkoituksesta sekä tulisijan ja savuhormin käyttöasteesta ja rakenteesta. Laki määrittelee, että vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa, kuten omakotitaloissa, tulisijat ja savuhormit on nuohottava vähintään kerran vuodessa.

On tärkeää huomioida, että vaikka pelastuslaki asettaa nämä minimivaatimukset, tulisijojen ja savuhormien käyttöaste ja -olosuhteet voivat vaatia tiheämpää nuohousta. Esimerkiksi jos tulisijaa käytetään intensiivisesti tai jos käytetään polttoaineita, jotka kertyvät nopeammin savuhormiin, nuohouksen tarve voi olla suurempi.

Milloin nuohous tulee suorittaa? Mihin aikaan vuodesta nuohous?

Pelastuslaki määrää tulisijojen ja savuhormien nuohouksen määrävälit, mutta se ei ota kantaa siihen, mihin vuodenaikaan nuohous tulisi suorittaa. Tärkeintä on, että määritellyt nuohouksen määrävälit täyttyvät. Tämä tarkoittaa, että nuohous voidaan tehdä mihin tahansa aikaan vuodesta, kunhan lakisääteiset määräajat toteutuvat.

Yleisesti nuohous on tilattu perinteisesti syksyisin, mutta kokonaisuuden kannalta, sekä tehokkuuden että tulisijojen kunnon ylläpidon näkökulmasta, järkevintä olisi suorittaa nuohous keväällä, erityisesti helmi-huhtikuun aikana tai lämmityskauden lopussa. Tämä johtuu siitä, että kun tulisijaa on käytetty aktiivisesti lämmityskauden aikana, noki ja lika eivät ole ehtineet pinttyä keräten kosteutta, mikä tekee nuohouksen suorittamisesta helpompaa ja tehokkaampaa. Lika irtoaa helpommin, ja lisäksi savuhormin veto on tällöin parempi, mikä tekee nuohoojan työstä sujuvampaa.

Lisäksi kevään nuohousajankohta tarjoaa usein paremmat mahdollisuudet nuohoojan saamiseksi paikalle, sillä syksy on tyypillisesti nuohoojien sesonkiaikaa ja ajanvaraukset voivat olla tiukemmassa. Valitsemalla keväisen ajan nuohoukselle voit välttyä ruuhkaisimmilta ajoilta ja mahdollisesti saada nuohoojan paikalle joustavammin.

Nuohous kannattaa suorittaa keväisin

Vaikka pelastuslaki ei määrittele tiettyä aikaa vuodesta, jolloin nuohous tulisi suorittaa, on suositeltavaa tehdä nuohous lämmityskauden päätteeksi, tyypillisesti helmi-huhtikuussa. Tämä ajoitus on ihanteellinen useasta syystä:

  1. Tehokkuus: Lämmityskauden jälkeen tulisijat ja savuhormit sisältävät kertynyttä nokea ja likaa, mutta eivät ole vielä ehtineet absorboida kosteutta tai pinttyä. Tämä tekee nuohouksesta tehokkaampaa, sillä noki ja muut epäpuhtaudet irtoavat helpommin.
  2. Veto: Lopputalvella/keväällä, ilman ollessa vielä viileä, savuhormien veto on yleensä parempi. Tämä parantaa nuohouksen laatua ja tehokkuutta, sillä hyvä veto auttaa irrottamaan nokea ja muita epäpuhtauksia savuhormista.
  3. Ajanvaraus: Kevät, erityisesti ennen sesonkiaikaa, tarjoaa enemmän joustavuutta ajanvarauksissa. Syksy on perinteisesti ollut nuohoojien kiireisintä aikaa, joten keväällä nuohoojan saaminen paikalle voi olla helpompaa ja voit välttää ruuhkat.
  4. Tulisijan kunto: Nuohouksen suorittaminen ennen seuraavan lämmityskauden alkua varmistaa, että tulisijasi ovat valmiita käyttöön turvallisesti ja tehokkaasti. Se mahdollistaa myös mahdollisten vikojen tai puutteiden korjaamisen hyvissä ajoin ennen kuin tulisijaa tarvitaan jälleen.

Yhteenvetona, vaikka nuohous on mahdollista suorittaa milloin tahansa vuoden aikana, kevät – erityisesti helmi-huhtikuu – tarjoaa useita etuja, jotka tekevät tästä ajankohdasta optimaalisen nuohoukselle. Tämä ajoitus ei ainoastaan paranna nuohouksen tehokkuutta vaan myös varmistaa tulisijojen ja savuhormien parhaan mahdollisen kunnossapidon ja turvallisuuden.

Kuinka usein nuohous pitää suorittaa kesämökillä / loma-asunnossa?

Pelastuslain mukaan kesämökkien ja muiden vapaa-ajan asuntojen tulisijat ja savuhormit on nuohottava vähintään kolmen vuoden välein. Tämä sääntö heijastaa oletusta, että vapaa-ajan asuntoja käytetään yleensä vähemmän intensiivisesti kuin vakituisia asuntoja, joten tulisijojen ja savuhormien kertymät ovat vähäisempiä ja niiden turvallisuusriskit pienemmät lyhyemmällä aikavälillä.

On kuitenkin tärkeää huomioida muutamia seikkoja tässä kolmen vuoden säännössä:

  1. Käyttöaste: Jos kesämökkiä tai loma-asuntoa käytetään aktiivisesti läpi vuoden tai lämmityskausi on erityisen pitkä, voi olla järkevää harkita nuohouksen suorittamista useammin kuin kolmen vuoden välein. Intensiivinen käyttö lisää nokeutumista ja mahdollisia turvallisuusriskejä. Mikäli kesämökki tai loma-asunto on vuokrauskäytössä tai siellä asutaan vakituisesti, niin nuohous on suorittettava vuoden välein.
  2. Polttoaine: Savuhormien kertymät voivat vaihdella käytetyn polttoaineen mukaan. Jos käytät esimerkiksi puuta, joka tuottaa enemmän nokea, tai jos polttopuusi on kosteaa, nuohouksen tarve voi olla suurempi.
  3. Turvallisuus ja tehokkuus: Säännöllinen nuohous varmistaa, että tulisijat ja savuhormit ovat turvallisia ja toimivat tehokkaasti. Se estää tulipaloriskit ja varmistaa, että lämmitysjärjestelmäsi toimii optimaalisesti.
  4. Ennen käyttöönottoa: Jos tulisija tai savuhormi on ollut käyttämättömänä yli kolme vuotta, se on nuohottava ennen käyttöönottoa, riippumatta kiinteistön tyypistä. Tämä varmistaa, että mahdolliset rakenteelliset ongelmat tai kertymät eivät aiheuta turvallisuusriskiä.