Lakiuudistus: Palovaroittimet taloyhtiöille – varo vääriä myyntipuheita

Vuoden 2024 alussa voimaan tulleiden muutosten myötä pelastuslaki siirtää palovaroittimien hankinta- ja ylläpitovastuun rakennuksen omistajille, eli useimmiten taloyhtiöille. Tämä lakiuudistus tähtää asukkaiden turvallisuuden parantamiseen tarjoamalla selkeämmät säännöt palovaroittimien ylläpidolle. Kuitenkin, huolimatta siitä, että laki ei aseta erillistä vuosittaista testausvaatimusta taloyhtiöille, monet ovat jo investoineet tällaisiin palveluihin, joita on markkinoitu välttämättöminä.

Markkinoilla on nähtävillä monia toimijoita, jotka myyvät palovaroittimia palveluna ja tähän kuuluu palovaroittimien vuosittainen testaus- ja ylläpitopalvelu. Osa väittää tai antaa vähintään ymmärtää, että tällainen toimi on lakisääteinen velvollisuus. Yksi yleinen tarjous kuuluu näin: ”Varoittimien toimintakunto varmistetaan vuosittain asiantuntijan toimesta ja meillä on tähän kustannustehokas ratkaisu.” Vaikka tämä kuulostaa houkuttelevalta ja vastuulliselta, totuus on toinen. Yli-insinööri Jaana Rajakko Sisäministeriön pelastusosastolta on vahvistanut Nuohousalan keskusliiton seminaarissa 05.04.2024, että missään ei todellisuudessa vaadita taloyhtiöiltä tai muiltakaan rakennuksen omistajilta tällaista vuosittaista testausta.

Tällaisten kuukausi- tai vuosilaskutteisten palveluiden hankkiminen perustuu yleensä väärinkäsityksiin, ellei tietoisesti hankita ylimääräistä palvelua. Kustannustehokasta se ei kuitenkaan missään nimessä ole, sillä palovaroittimen äänimerkki voidaan testata edelleen asukkaan toimesta. Testauksessakin on hyvä ymmärtää, että pääsääntöisesti napin painallus ainoastaan kertoo laitteen äänimerkin toiminnasta, ei siitä miten se oikeassa tulipalotilanteessa toimisi.

Vältä turhia kuluja ymmärtämällä oikeat vaatimukset

Koska monille taloyhtiöille on myyty palvelua antamalla ymmärtää, että vuosittainen testaus olisi lakisääteinen vaatimus, on tärkeää, että taloyhtiöt tarkistavat lähteet ja lainsäädännön ennen päätöksentekoa. Taloyhtiöiden tulisi harkita itsenäisesti, haluavatko ne todella vuosittaisia testauspalveluita/pattereiden vaihtoa vai olisiko järkevämpää hankkia kerralla palovaroittimet, jotka ovat toimintakuntoisia esimerkiksi viisi vuotta ja sopia miten niiden vaihto hoidetaan tämän jälkeen.

Lakien ja asetusten keskeiset vaatimukset palovaroittimiin liittyen

Pelastuslain ja sisäministeriön asetuksen mukaan rakennuksen omistajan vastuulla on huolehtia, että asunnot on varustettu riittävällä määrällä asianmukaisesti sijoitettuja palovaroittimia. Samoin on huolehdittava niiden toimintakunnosta, mikä sisältää:

  • Palovaroittimien paristojen vaihdon
  • Vikaantuneiden palovaroittimien uusimisen
  • Vanhentuneiden palovaroittimien vaihdon

Toinen huomionarvoinen seikka on, että taloyhtiöllä on oikeus päästä asuntoihin palovaroittimien huoltoa varten.

Asukkaiden rooli palovaroittimien ylläpidossa

Vaikka päävastuu palovaroittimista siirtyy taloyhtiön harteille, asukkailla säilyy tärkeä rooli. Asukkaiden vastuulle jää ilmoittaa mahdollisista vioista viipymättä taloyhtiössä sovitun mukaisesti. Tämä voi sisältää esimerkiksi pariston loppumisen tai häiriön laitteen toiminnassa. Selkeä ja yksinkertainen ilmoitusprosessi on avainasemassa, jotta ylläpidon tehtävät voidaan hoitaa tehokkaasti ja vaivattomasti.

Budjetointi ja suunnittelu – avaimet onnistuneeseen palovaroittimien ylläpitoon

Taloyhtiön on syytä aloittaa keskustelut palovaroittimien hankinnasta ja ylläpidosta hyvissä ajoin. Pelastuslain muutoksen myötä myös talousarvion laatiminen vaatii huomiota, sillä palovaroittimien hankinta ja ylläpito tuovat mukanaan uusia kustannuksia. Toisaalta, oikea-aikainen ja hyvin suunniteltu toiminta voi tuoda säästöjä vähentämällä tarpeetonta huoltopalveluiden ostoa.

Erityisen tärkeää on harkita, minkä tyyppisiä palovaroittimia hankitaan. Pitkäkestoisilla paristoilla/akulla tai verkkovirralla toimivat varoittimet voivat tarjota kustannustehokkuutta ja vähentää tarvetta jatkuvan huollon tarpeelle. Lisäksi, jos taloyhtiössä suunnitellaan suurempia remontteja, lain mukaan tietyissä tilanteissa on päivitettävä järjestelmiä, mikä voi vaatia sähköverkkoon kytkettyjä palovaroittimia.

Palovaroittimiin liittyvä dokumentointi – turvan ja vastuun perusta

Kaikkien huolto- ja ylläpitotoimien dokumentointi on kriittisen tärkeää. Tämä ei ainoastaan täytä lakisääteisiä velvoitteita, vaan myös parantaa kommunikaatiota ja läpinäkyvyyttä asukkaiden ja isännöinnin välillä. Hyvin ylläpidetty dokumentaatio myös palovaroittimien osalta auttaa välttämään väärinkäsityksiä ja varmistaa, että jokainen osapuoli ymmärtää omat velvoitteensa.

Lopuksi

Uudistuksen myötä taloyhtiöiden on mahdollista parantaa paloturvallisuuttaan merkittävästi. Samalla se tuo mukanaan velvollisuuksia, joiden ymmärtäminen ja asianmukainen noudattaminen on tärkeää. Asukkaiden, isännöitsijöiden ja hallituksen jäsenten onkin syytä pysyä ajan tasalla lakimuutoksista ja niiden käytännön soveltamisesta. Kattava valmistautuminen ja ennakoiva toiminta ovat avainasemassa onnistuneen ylläpidon kannalta. Näin taloyhtiöt voivat varmistaa, että ne täyttävät lakisääteiset velvoitteensa samalla kun välttävät turhat kustannukset ja lisäävät asukkaidensa turvallisuutta.