Hormikuvaukset

Selkeä hinnoittelu ja luotettavat palvelulupaukset ovat meidän erikoisuutemme. Tarjoamme kattavat pakettiratkaisut hormien kuntotarkistuksiin, hormikartoituksiin ja hormikuvauksiin – ilman yllätyksiä!

Sitoudumme läpinäkyvyyteen ja rehellisyyteen kaikissa palveluissamme. Asiakkaanamme voit aina pyytä kirjallisen lausunnon hormikuvauksista. Tämä varmistaa, että saat objektiivisen ja täsmällisen kuvan hormiesi kunnosta, auttaen sinua tekemään informoituja päätöksiä ilman pelkoa liioitelluista ongelmista tai tarpeettomista korjauspalveluista.

Hormikuvaus

Hormikuvauksen avulla varmistetaan kiinteistösi turvallisuus ja hormien kunnossapito. Käytämme uusinta teknologiaa tunnistaaksemme rakenteelliset viat, tukokset ja mahdolliset vuodot, jotka voivat olla piilossa paljaalta silmältä. Hormikuvaus on erinomainen tapa varmistaa hormien kunto, etenkin silloin kun niitä ei voida silmämääräisesti tarkistaa riittävällä varmuudella.

Palvelumme sisältää

  • Alkukartoitus: Arvioidaan kuvattavien hormin kunto ja tarvittavat toimenpiteet hormikuvaukseen liittyen.
  • Kuvaus: Suoritetaan perusteellinen hormin sisäpinnan kuvaus.
  • Raportointi: Suullinen raportointi heti kuvauksen jälkeen. Halutessasi saat myös kirjallisen lausunnon hormikuvauksesta, sekä videomateriaalin käyttöösi (toimitus kolmen (3) arkivuorokauden kuluessa).
  • Neuvonta: Annetaan tarvittaessa ohjeet ja suositukset hormin kunnossapitoon ja mahdollisiin korjauksiin. Objektiivisuuden vuoksi emme tee korjauksia, emmekä suosittele ketään tiettyä toimijaa.

Lisäpalvelut:

  • Ylimääräiset hormit – 50€/hormi
  • Hormikuvauksen videointi – 20€/hormi (pyydettävä ennen kuvauksen aloitusta)
  • Kirjallinen lausunto – 50€ (sisältää hormikartoituksen menetelmät, havainnot, hormien soveltuvuuden, mahdolliset jatkotoimenpiteet ja yhteenvedon)

Hormikuvaus

Modernilla kuvauskalustolla

149 €

Kattaa yhden pystyhormin kuvauksen, johon sisältyy kalusto sekä kuvaaja.

Hormikuvaus

Hormikuvauksen tarkoitus on tarjota tarkka ja visuaalinen tarkastus hormien sisäisestä kunnosta. Se sisältää videokameran käyttämisen hormin sisällä, jolloin voidaan havaita mahdolliset vauriot, tukokset tai rakenteelliset ongelmat, kuten halkeamat tai nokeutuminen. Kuvauksen aikana otetaan yksityiskohtaisia kuvia tai videoita hormin sisältä, jotka analysoituna antavat tarkan kuvan hormin kunnosta ja tarvittavista korjaustoimenpiteistä.

Hormikuvauksen kesto riippuu hormin pituudesta ja rakenteesta, mutta yleensä koko prosessi vie noin tunnista kahteen tuntiin. Hormikuvaus sisältää laitteiston, tutustumisen kohteeseen, tarvittavat alkutoimenpiteet, itse kuvauksen ja loppuraportoinnin. On suositeltavaa, että asiakas tai kiinteistön edustaja on paikalla kuvauksen aikana, jotta välitön palaute ja tiedotus on mahdollista. Läsnäolo ei kuitenkaan ole aina pakollista.

Syitä hormikuvauksen tekemiselle voivat olla esimerkiksi näkyvät vauriot, muutokset tulisijan käyttäytymisessä, kuten heikentynyt veto tai savun tulo sisätiloihin, sekä rakennuksen peruskorjaukset tai tulisijan muutostyöt.

Hormikuvaus on syytä suorittaa myös jos hormin pohjalla havaitaan sinne kuulumatonta rakennusmateriaalia, kuten tiilen palasia. Hormikuvauksen avulla voidaan varmistaa, ettei hormissa ole sellaisia vaurioita, joita esimerkiksi nuohooja ei voi silmämääräisesti havaita.

Hormikuvauksen tärkein tarkoitus on varmistaa, että hormi on turvallinen käyttää. Se auttaa tunnistamaan ongelmia, kuten halkeamia, tukoksia tai rakenteellisia vikoja, jotka voivat aiheuttaa paloturvallisuusriskin tai heikentää tulisijan tehokkuutta ja turvallisuutta.

Ennen hormikuvauksen suorittamista varmista, että hormi on puhdas (nuohous suoritettu) ja mahdollisuuksien mukaan kylmä. Poista kaikki palavat materiaalit tulisijasta ja varmista, että hormiin on esteetön pääsy.

On myös suositeltavaa ilmoittaa kaikille kiinteistössä asuville tai työskenteleville henkilöille kuvauksen ajankohdasta.

Jos hormikuvauksessa havaitaan ongelmia, kuten halkeamia tai tukoksia, suositellaan yleensä ammattilaisten tekemää tarkempaa arviointia ja tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Hormikuvauksen raportti toimii perustana jatkotoimenpiteiden suunnittelulle, ja se sisältää suositukset mahdollisista korjauksista.